Design by Emre OK

Sürdürülebilir bir gelecek için sürekli başarıyı aramak üzere birlikte keyifle öğrenmeye var mısınız? Biz hazırız...

Danışmanlıklarımız

 

EnEm danışmanlık olarak hizmetlerimizde "birlikte öğrenmek" temel anlayışımızdır. Danışmanlık projelerimizin her biri, kuruma özgün  kurum kültürü, sistematikleri ve donanımları dikkate alınarak, öğrenme odaklı, evrimsel bir gelişim anlayışı ile tasarlanır. Amaç; kuruluşu yormadan ve çalışanların, kurumun temel işine odaklanmasını koruyarak, sürdürülebilir bir kurumsal öğrenme becerisi kazandırmaktır.

Eğitimlerimiz

 

EnEm danışmanlık olarak amacımız, eğitim hizmetlerimiz ile  kurumların bireysel veya kurumsal gelişimlerine ihtiyaçları bağlamında destek olmaktır. Eğitimlerimiz, öğrenme seviyesine göre yetişkin eğitim yöntemleri dikkate alınarak hazırlanır. Eğitim etkinliklerinin ölçülmesi ve eğitimlerimizin geliştirilmesi bizim için olmazsa olmaz bir koşulumuzdur.

 

İş Modelimiz

EnEm olarak Değer Önermemiz, kurumların rekabetçiliğini; kuruma özel çözümler ile geliştirmektir. Çözümlerimizin, kurumsallaşmaya ve öğrenen organizasyon kültürüne sahip olunmasına katkı sağlaması ve kurum ile birlikte geliştirilmesi esastır. 

 

Bunun için Mevcut Durum Analizini ölçerek yapmak ve çözüm önerilerini kurum ile birlikte kurumun önceliklerini dikkate alarak projelendirebilmek temel yetkinliğimizdir. Bu bağlamda yetkin kuruluşlarla iş ortaklıkları kurarak takım çalışması kültüründe, proje planı çerçevesinde çalışırız. İş ortaklarımızı yetkinlik bazlı değerlendirme esasları ile kurup geliştirmekteyiz.